Các thông báo

23
03 2020

Sáng ngày 20/03/2020, Chi bộ 2 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương đã tổ chức Đại hội trong không khí trang nghiêm, đầm ấm. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Danh Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Liên minh HTX Việt Nam, bí thư Đảng ủy bộ phận, Phó hiệu trưởng phụ trách Nhà trường, đồng chí Bùi Mạnh Hiền - Đảng ủy viên Đảng bộ Trường và 14 đồng chí Đảng viên trong Chi bộ 2.

Đại hội được nghe báo cáo tổng kết và các tham luận mang tinh thần xây dựng đầy nhiệt huyết về những tồn tại, thách thức và những vấn đề cần thiết cải cách ngay và luôn trong đào tạo, quản lý để nâng cao chất lượng đào tạo, thương hiệu của Nhà trường... Đại hội cũng được nghe những ý kiến chỉ đạo rất cụ thể, sắc bén của đồng chí Bí thư Đảng bộ Trường để xây dựng phương hướng và kế hoạch nhiệm kỳ mới. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bầu ra được ba đồng chí đủ đức, đủ tài để cùng giúp các đảng viên vững bước xây dựng tinh thần đoàn kết, nhất trí thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng và của Trường trong thời gian tới.

Một số hình ảnh Đại hội:

BTT - Hồng Hà