Tôn vinh hợp tác xã tiêu biểu và trao giải “Ngôi sao Hợp tác xã” lần thứ nhất