Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng – Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương