Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương thăm, làm việc và hợp tác với các trường Đại học tại Đại Loan.