Đoàn Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương tham gia giải bóng đá các tổ chức Đoàn thanh niên trên địa bàn xã Dương Xá lần thứ 1