Hoạt động tình nguyện chào mừng ngày thành lập đoàn của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương