Hội nghị Công tác Tuyển sinh – Du học, Việc làm năm 2022