Các quy định, quy chế

23
01 2018

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo đến cán bộ, giảng viên, các đơn vị trong Nhà trường nghiên cứu bản dự thảo sửa đổi lần 1 "Quy định quản lý lao động cán bộ, viên chức Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương".

Đề nghị các đơn vị triển khai đến toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị nghiên cứu cụ thể nội dung của Quy định và đóng góp ý kiến cho bản dự thảo về Phòng Tổ chức - Hành chính theo quy định.

Tải nội dung của Quy định: Download

Phòng Tổ chức - Hành chính

Về chúng tôi

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TW

Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Phụ trách: Ban Biên tập

Quản trị: Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo trực tuyến

 

Số truy cập:
12
Số bài viết:
428
Số Liên kết Web:
9
Số lượt xem:
4700936

Trang web hiện có:
118 khách & 0 thành viên trực tuyến

Số người trực tuyến: