Các quy định, quy chế

23
11 2016
Quy định "Chế độ làm việc của Giảng viên" năm 2017 Viết bởi Phạm Đức Quang
Chuyên mục chính: Văn bản của Nhà trường Chuyên mục: Các quy định, quy chế Ngày đăng

 

Ngày 15 tháng 11 năm 2016, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương đã ban hành Quy định chế độ làm việc của Giảng viên.

Quy định bắt đầu được áp dụng từ này 1 tháng 1 năm 2017, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng, Phó các khoa, Trung tâm, phòng, ban trực thuộc trường; tổ trưởng, phó các bộ môn thuộc khoa, trung tâm trong Nhà trường có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện chế độ làm việc của CBGD thuộc phạm vi quy định tại văn bản này.

Phòng Quản lý đào tạo Thông báo đến các đơn vị triển khai các các cán bộ; giảng viên biết và căn cứ thực hiện theo quy định.

Tải nội dung Quy định tại đây: Download

Phòng Quản lý đào tạo