“Tuyển sinh, hướng nghiệp” tại các trường THPT tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh của Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương.