Từ 15-11, lôi kéo người khác uống bia, rượu bị phạt 1 triệu