Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức 2021