TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10