Thư ngỏ về việc hỗ trợ cho mỗi sinh viên về nhập học tại trường khóa 43