LỰA CHỌN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÀ HÀNH TRANG VÀO ĐỜI CỦA GIỚI TRẺ.