Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021): Tuổi trẻ Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật trung ương tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh