Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương.