Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo chủ trì hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020