“Tư vấn, hướng nghiệp” cho học sinh tại các trường THCS tại huyện Gia Lâm – Hà Nội và Văn Lâm – Hưng Yên của Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương.