Tham gia hội trợ tư vấn Tuyển sinh và việc làm của Tỉnh Lai Châu năm 2022 của Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương.