Một sản phẩm của Sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương – NETC quay trực tiếp Flycam.