Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật trung ương