Kỉ niệm ngày 8/3 tại trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Trung ương