Hợp tác liên kết đào tạo, việc làm, định hướng du học và xuất khẩu lao động giữa Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương và Trung tâm dạy nghề Phú Minh thuộc tỉnh Lào Cai.