Hợp tác liên kết đào tạo, tuyển sinh và hướng nghiệp, định hướng du học và xuất khẩu lao động giữa Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương và Trường cao đẳng Cộng đồng Lai Châu