Hội thao kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (29/10/1993-29/10/2023) Thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe trong toàn thể cán bộ