Hội nghị Tập huấn công tác tuyển sinh năm 2020 tại Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung Ương