Gặp mặt, chúc tết học sinh, sinh viên của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật trung ương.