ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN “XUÂN BIÊN CƯƠNG – NÂNG BƯỚC EM ĐẾN TRƯỜNG”