Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2024 thành công tốt đẹp