Công đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tham dự thi đấu 3 môn: cầu lông, bóng bàn và kéo co