Gặp mặt trao đổi về hợp tác giữa Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương và Đại học kỹ thuật Doowon Hàn Quốc