Tổ chức gặp mặt, chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3