Thông báo về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp