Sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật trung ương trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp