Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử – Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật trung ương