Kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và công tác phòng chống đại dịch Covid-19