Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022): Không ngừng giữ vững và phát huy bản chất cách mạng của “bộ đội Cụ Hồ”