Khoa QTKD&KTHT tham gia giảng dạy lớp bồi dưỡng cán bộ cho cán bộ LMHTX Tỉnh Bắc Ninh