Khi tốt nghiệp THCS, các em có thể lựa chọn theo học Chương trình Giáo dục nghề nghiệp, vừa học văn hóa, vừa học nghề ở trình độ trung cấp.