KẾ HOẠCH V/v: Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022, Lễ mitting và các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11