Hướng nghiệp cho học sinh vào các ngày 18/6 -19/6 tại các trường trên địa bàn Gia Lâm, Long Biên của Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương.