Hội thảo định hướng nghề nghiệp cho học sinh tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Thạch Thất