HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT TW CHÚC TẾT VÀ TẶNG QUÀ SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NĂM 2021