Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương thăm và làm việc tại nhà máy của Công ty Elentec Việt Nam.