Hà Nội hỏa tốc khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết