Gặp mặt đầu xuân 2023 của Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương