Chuẩn bị Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2023 của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương