Chi bộ 2 – Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung Ương long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới