Chào mừng “Kỷ niệm 30 năm thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam”